Petycja „Obywatele w obronie Konstytucji”- podsumowanie