Oświadczenie Zarządu Koła Kartuzy ws. listu kartuskiego PiS-u

W nawiązaniu do podpisanego przez Burmistrza Kartuz listu otwartego pomorskich samorządowców do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz do listu otwartego kartuskich struktur partii Prawo i Sprawiedliwość do Burmistrza Kartuz, Zarząd Koła Kartuzy Nowoczesnej Ryszarda Petru wyraża zdecydowane poparcie dla pomorskich samorządowców – sygnatariuszy listu do Prezydenta, a także do instytucji samorządu terytorialnego w ogóle jako instytucji realizującej zadania publiczne najbliżej mieszkańców, a dzisiaj będącej narażoną na ataki partii władzy.

6 września 2016 roku pomorscy samorządowcy z całego województwa odnieśli się do krzywdzących słów Prezydenta Andrzeja Dudy, w których określał on dorobek III RP jako kontynuację „ustroju zdrajców”, bardzo krytycznie i nieuczciwie odnosząc się do poczynionych wcześniej wysiłków mających na celu należyte uczczenie polskich bohaterów, których ukoronowaniem był pogrzeb „Inki” i „Zagończyka”. Samorządowcy podali konkretne przykłady materialnych dowodów pamięci o wspomnianych bohaterach, do który zaliczyć można choćby obelisk „Inki” w Kartuzach znajdujący się w centrum na przeciwko Urzędu Miasta.

We wczorajszym liście do Burmistrza Kartuz Zarząd Terenowy Prawa i Sprawiedliwości w Kartuzach jednoznacznie stanął po stronie narracji Prezydenta, deprecjonując w ten sposób dorobek ostatnich lat i kontynuując politykę dzielenia Polaków, której wyrazem było wystąpienie Prezydenta RP, wykazując się przy tym nieznajomością historii ostatnich 27 lat niepodległej Polski.

Nie sposób rozumieć wspomnianego listu inaczej jak kontynuacji ataku partii władzy na instytucję samorządu terytorialnego. Jest to bardzo niepokojące zjawisko. To właśnie dzięki bliskości do mieszkańców wybrani w bezpośrednich wyborach radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast lepiej od władzy centralnej rozwiązują nasze codzienne problemy. Boimy się sytuacji, w której władze Prawa i Sprawiedliwości pokuszą się o powrót do systemu znanego nam z czasów PRL, kiedy to komitet centralny partii nominował urzędników na nawet bardzo lokalnych poziomach. Pierwsze symptomy takiego sposobu myślenia widzimy na naszym terenie już teraz. Za przykład podać można m.in. przenoszenie instytucji samorządowych pod bezpośrednią kontrolę ministerstw (przykład: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, wcześniej zarządzany przez samorząd wojewódzki, od 20 sierpnia przeszedł pod bezpośrednią kontrolę ministra Jurgiela), czy nominacji aparatczyków partyjnych pozbawionych merytorycznych kompetencji na stanowiska, które do tej pory funkcjonowały poza wielką polityką (bardzo wiele przykładów dostępnych jest na stronie www.misiewicze.pl).

Mamy świadomość, że samorządy nie zawsze funkcjonują tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie ulega jednak wątpliwości, że alternatywa – sprawowanie bezpośredniej kontroli przez władzę centralną – jest bardzo złym, nieefektywnym i niebezpiecznym rozwiązaniem. Jako kartuska Nowoczesna stajemy zatem murem za pomorskimi samorządowcami. Nie jest tutaj istotne, że jako nowe ugrupowanie nie uczestniczymy w sprawowaniu władzy lokalnej. Chodzi o podstawową w nowoczesnych demokracjach zasadę, by zadania publiczne wykonywać na jak najbliższym mieszkańcom poziomie i w tym podejściu będziemy konsekwentni.

~~Zarząd Koła Kartuzy Nowoczesnej Ryszarda Petru

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2019 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?