Gdański Samorząd – jasne zasady? – Konferencja prasowa

 

 

 

 

 

17 maja w gdańskie struktury Nowoczesnej zorganizowały konferencję prasową dotyczącą przejrzystości oraz transparentności funkcjonowania gdańskiego samorządu w kontekście wysokich wynagrodzeń uzyskiwanych przez Prezydenta, niektórych Wiceprezydentów, Sekretarza oraz Skarbnika z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska. Ponadto, odmowa udostępnienia przez miasto informacji dot. ewentualnych nagród przyznanych urzędnikom za przeprowadzenie ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

1) Wynagrodzenia uzyskiwane przez Prezydenta, niektórych Wiceprezydentów, Sekretarza oraz Skarbnika z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska w latach 2014 – 2017 r. (na podstawie oświadczeń majątkowych).

We wskazanym okresie Prezydent, niektórzy Wiceprezydenci, Sekretarz oraz Skarbnik Gdańska z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek, w których miasto jest wyłącznym udziałowcem, bądź posiada część udziałów, zarobili w sumie ponad 1,7 mln zł (i to bez danych dotyczących Prezydenta Pawła Adamowicza za 2017 r.). Jest to gigantyczna kwota, która mogłaby zostać przeznaczona na sfinansowanie pilnych potrzeb, zadań, do których realizacji spółki te zostały powołane, np. z zakresu komunikacji publicznej. Za tą kwotę można wybudować przykładowo 10 mieszkań komunalnych, 12 placów zabaw, czy 10000 m2 chodnika albo zakupić prawie dwa autobusy.Stoimy na stanowisku, że władze miasta, które w zakresie swoich kompetencji mają obowiązek zajmowania się komunikacją publiczną, oczyszczaniem miasta, czy rozwojem infrastruktury sportowej i w ramach zatrudnienia w Urzędzie Miasta otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie,plus jak się ostatnio okazało wysokie nagrody roczne, nie powinny uzyskiwać tak znaczących świadczeń z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek, powołanych przez miasto, bądź z udziałem miasta, których zakres działalności jest analogiczny tzn. zajmują się świadczenie usług publicznych. Pobierają zatem niejako drugie wynagrodzenie.

2) Propozycje zmian

Proponujemy ograniczenie wysokości tego typu świadczeń, naszym zdaniem Prezydent,Wiceprezydenci, Sekretarz, Skarbnik powinni otrzymywać za udział w posiedzeniach rad nadzorczych spółek miejskich jedynie niewygórowaną dietę np. 500 zł. Należy podkreślić, że często są to bowiem spółki celowe powołane do wykonywania zadań, usług do świadczenia,których zobowiązane jest miasto. Zatem jesteśmy przeciwni dublowaniu wynagrodzeń władz miasta.

3) Odmowa udostępnienia przez miasto Gdańsk informacji dotyczących ewentualnych nagród przyznanych urzędnikom odpowiedzialnym za realizację ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

W naszym mieście istnieje zauważalny problem z transparentnością i przejrzystością wynagradzania urzędników, a w szczególności z przekazywaniem opinii publicznej informacji na temat przyznawanych nagród. W dn. 12 kwietnia br. zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Gdańska o udzielenie informacji w przedmiocie ewentualnych nagród przyznanych urzędnikom za realizację ubiegłorocznej edycji BO. Każdy z nas pamięta liczne uchybienia i nieprawidłowości z liczeniem głosów mieszkańców podczas głosowania nad poszczególnymi projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego. Najpierw Miasto Gdańsk poinformowało nas, że potrzebuje więcej czasu na zebranie tych danych i udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytanie (pismo z dnia 27 kwietnia br.), żeby następnie pismem z dnia 11 maja br. całkowicie odmówić udzielenia odpowiedzi,stwierdzając, że nie ma takiego obowiązku. Naszym zdaniem, miasto złamało przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, powinno udzielić informacji czy przyznane zostały nagrody i w jakiej wysokości, są to bowiem nagrody wypłacane ze środków publicznych, a mieszkańcy mają prawo wiedzieć, czy osoby odpowiedzialne za blamaż związany z liczeniem głosów,nadzór nad budżetem obywatelskim i jego przeprowadzeniem otrzymały dodatkowe gratyfikacje. Działanie miasta oceniamy jako przeczące idei transparentności.Program Nowoczesnej dla Gdańska przewiduje uregulowanie kwestii wynagrodzeń za zasiadanie urzędników w radach nadzorczych spółek miejskich. Jesteśmy za zwiększeniem transparentności w kwestii wynagrodzeń urzędników oraz przyznawanych nagród.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?